Logistieke waarde creëer je samen

Zijn uw huidige relaties uw toekomstige partners?

Het belang van een verbeterde kwaliteit van logistieke ketens wordt steeds vaker onderkend. Het gaat daarbij niet alleen meer om optimalisatie van bestaande ketens, maar juist ook om waardecreatie, en vernieuwende ketens.

Twee op de drie verladers en logistiek dienstverleners geven aan dat een partnership leidt tot een versnelling in innovatie; gezamenlijke innovatie is de beste uiting van een geslaagd partnership!
Toch komen de werkelijke partnerships nog onvoldoende van de grond. Oorzaak is gelegen in het verschil in beleving van de waarde van logistiek. Men kent elkaars achterliggende processen onvoldoende en deelt de strategische bedrijfsdoelen niet of slechts in beperkte mate.

Bedrijven die vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid een efficiënte logistieke keten nastreven, bezitten een “waardevolle” maar wellicht nog verborgen opportunity.

Serieus investeren in de klantrelatie loont, want partnership biedt veel potentie!

bron: abnamro.nl/transport

 

0 Reacties | Opinie, Voorpagina

De tol voor vrachtwagens in Duitsland

Op de Duitse autosnelwegen en geselecteerde rijkswegen geldt een tolplicht voor binnen- en buitenlandse vrachtwagens vanaf 12 ton toegelaten totaalgewicht. Bussen en enkele andere voertuiggroepen vallen niet onder de tolplicht.  Lees verder »

0 Reacties | Opinie, Voorpagina