Structurele bijdrage van logistieke sector aan Nederlandse economie is niet vanzelfsprekend

De sector Transport en Logistiek heeft een goede uitgangspositie om een structurele bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie. Maar de sector moet zich daarvoor sneller aan veranderende marktomstandigheden kunnen aanpassen. Focus op kostenbeheersing is niet langer voldoende en de volumes van vrijwel alle branches blijven vlak. Maar door slimmer om te gaan met logistiek, heldere keuzes te maken en data te analyseren kunnen ondernemers ontwikkelingen een stap voor zijn en klanten adviseren over innovatieve oplossingen voor logistieke vraagstukken. Dit concludeert ABN AMRO in haar visie op Transport en Logistiek.

De meeste logistieke bedrijven hebben een duidelijke efficiencyslag gemaakt en zijn inmiddels lean en mean. “Nu staan zij voor de uitdaging om snel en tijdig te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in een onvoorspelbare markt. Alles draait om het vermogen van bedrijven om blijvend snel te kunnen veranderen. Het is de kunst een strategie te ontwikkelen die tot continuïteit leidt. Efficiency en snel kunnen schakelen, zijn hierbij cruciaal”, benadrukt Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN AMRO.”

Vrijwel alle branches in de transport en logistieke sector hebben te maken met lage  volumescenario’s. Zo liggen de volumes van de binnenvaart op een laag niveau en verwacht ABN AMRO geen duidelijke kentering in 2013 voor deze branche. Hoewel de industriële productie licht groeit en de volumes naar Duitsland toenemen, nemen tegelijkertijd de volumes in de detailhandel en bouw af. Hieronder lijden ook de spoorvervoerders en het goederenvervoer over de weg. In het wegvervoer leidt overcapaciteit tot een aanhoudende felle concurrentie die vooral op prijs wordt gevoerd. ABN AMRO verwacht per saldo dat de vrachtvolumes in de branche in 2013 licht aantrekken, maar de druk op de marge blijft bestaan.

De Duitse economie houdt aardig stand en dat is goed nieuws voor de sector. Niet alleen de transporteurs plukken hier de vruchten van, maar ook de expediteurs profiteren van de toenemende goederenstromen naar Duitsland waardoor zij vorig jaar nog een lichte winst hebben geboekt. Zij zagen de omzet met 2 procent groeien. Wel is er bij de expediteurs meer sprake van concurrentie en moeten zij efficiënter en flexibeler werken.

Verdere automatisering zal zorgen voor optimalisatie van de bedrijfsprocessen en het genereren van meer en kwalitatief betere stuurinformatie. Er liggen duidelijke kansen op dit vlak. TLN onderzoek dit jaar wijst uit dat 56% van alle transportbedrijven tablets en/of smartphones gebruikt in zowel back als front office. Dat is een startpunt. Door slimmer om te gaan met logistiek kan de beladingsgraad verbeteren en kunnen ondernemers én opdrachtgevers samen hun rendement op logistieke activiteiten verbeteren. Tegelijkertijd levert een verder geautomatiseerde omgeving meer managementinformatie waarmee dienstverlening beter kan worden aangesloten op bestaande en toekomstige klantbehoeften. Het gebruik van dashboards om performance te meten en inzicht te geven in kosten en het real time online informatie geven over snelheid en tijdigheid zijn voorbeelden van toepassingen die de concurrentiepositie van de transportsector zullen verbeteren.

Geplaatst in Nieuws, Voorpagina

Plaats een reactie

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Naam *
Email *
Website
Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>