MVO in transport

De transportsector houdt zich bezig met het vervoer van goederen en personen over de weg, het water, het spoor, de lucht of via pijpleidingen. Ook bedrijven in de op- en overslag behoren tot deze sector. Een groot gedeelte van de transportbedrijven zijn grensoverschrijdend. In de transportsector worden veel motorvoertuigen gebruikt. Dit heeft een grote impact op het milieu en klimaat.

MVO in transport

Milieu

MVO in transport begint bij de primaire activiteit van de sector, het vervoeren van goederen en personen. De transportsector gebruikt voor het vervoer van goederen en personen veelal motorvoertuigen. Daarmee is de sector een belangrijke veroorzaker van uitstoot van fijnstof en CO2. Hier is dan ook de eerste winst te halen. Zuinige transportmiddelen en vermindering van kilometers door efficiënter vervoer besparen kosten en zorgen voor minder uitstoot. Ook het gebruik van alternatieve (schonere) brandstoffen en/ of aandrijftechnieken of het plaatsen van een roetfilter verlaagd vervuilende emissies. De uitstoot die ondanks deze maatregelen wordt uitgestoten kan worden compenseert voor het aanbieden van klimaatneutraal transport.

Cradle to cradle biedt kansen voor de logistieke sector. Steeds meer bedrijven brengen producten van hernieuwbare materialen aan. Deze materialen en producten moeten na gebruik logistiek ingezameld worden en tot nieuwe producten/grondstoffen verwerkt worden. De transport speelt een belangrijke rol in het sluitend maken van deze kringloop.

Het invoeren van een safety culture en zorgen dat de rij- en rusttijden worden gerespecteerd dragen bij aan een betere verkeersveiligheid en aan de gezondheid van de werknemers. Minder uitval is het gevolg. Bij de opslag van goederen en archivering valt door energiebezuiniging winst te halen.

Dialoog met de omgeving in verband met verkeersveiligheid en geluidsoverlast draagt bij aan een positief imago van een bedrijf. Open communicatie en samenwerking in de keten verhogen de efficiëntie van het vervoer, doordat ritten beter op elkaar worden afgestemd. Een tracking and tracing systeem vergroot de transparantie van een keten.

Mensen

Naast milieufactoren, spelen ook mensfactoren een rol in deze bedrijfstak. Zo is het bij personenvervoer van belang om rekening te houden met de toegankelijkheid van het vervoer voor mensen met een beperking. Niet alle vervoersbedrijven zijn ingericht op prettig veilig vervoer van mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. Bovendien ontbreken op vele plaatsen nog geleidelijnen waarmee blinden en slechtzienden hun weg naar loketten en vervoersmiddelen kunnen vinden.

Denk bij toegankelijkheid ook aan mensen met een visuele beperking. Er zijn veel belangenorganisaties die systemen ontwikkelen om reisinformatie te communiceren aan deze groep mensen, zij stellen dit vaak kostenloos beschikbaar.

Waarom MVO

De transportsector heeft door zijn gebruik van motorvoertuigen een grote impact op het milieu. De uitstoot van uitlaatgassen heeft effect zowel op de lokale luchtkwaliteit als op het klimaat. De transportsector kan deze negatieve impact verkleinen door het gebruik van zuinige transportmiddelen, efficiënter vervoer het gebruik van alternatieve brandstoffen en/ of aandrijftechnieken. Naast milieu, zijn bereikbaarheid en verkeersveiligheid thema’s die de kern van de transportsector raken.

Een ander belangrijk thema in de transport is retourlogistiek: Retourlogistiek is een vorm van Value Addded Logistic (VAL)activiteiten. VAL-activiteiten zorgen inmiddels voor 40 procent van de werkgelegenheid in de logistiek, en ontwikkelen zich steeds verder door. Steeds meer bedrijven brengen producten van hernieuwbare materialen aan. Deze materialen en producten moeten na gebruik logistiek ingezameld worden en tot nieuwe producten/grondstoffen verwerkt worden. De transport speelt een belangrijke rol in het sluitend maken van deze kringloop.

Geplaatst in Nieuws, Voorpagina

Plaats een reactie

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Naam *
Email *
Website
Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>