Pensioenregeling vanaf 1 januari 2013

De pensioenregeling van Pensioenfonds Vervoer wordt per 1 januari 2013 gewijzigd. Dit is nodig om een zo goed mogelijke en betaalbare pensioenregeling te kunnen blijven bieden. Het betreft wijzigingen die zowel effect hebben op werkgevers als op deelnemers die aangesloten zijn bij het fonds.

Wijzigingen in de premie en pensioenopbouw

De veranderingen in de premie en de pensioenopbouw verschillen per sector:

Goederenvervoer en kraanverhuur

de premie gaat omhoog naar 30,0%, het werknemersdeel is 10,16%;

de pensioenopbouw gaat omlaag naar 1,85%.

Taxivervoer

de premie blijft gelijk, namelijk 30,09%;

de pensioenopbouw gaat omlaag naar 1,85%.

Besloten busvervoer

de premie gaat omhoog naar 29,30%, het werknemersdeel is 12,19%;

de pensioenopbouw gaat omlaagnaar 1,79%.

Wijzigingen voor alle sectoren

Naast de aanpassing van de premie en het opbouwpercentage, is de pensioenregeling voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 is vanaf 1 januari 2013 als volgt gewijzigd:

voor alle sectoren geldt een verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar voor de pensioenopbouw vanaf 1-1-2013;

een verlaging van de aanspraken op voorwaardelijk ouderdomspensioen: goederenvervoer en besloten bus 10% en taxivervoer 11,5 %.

voor alle sectoren een aanpassing van de richtleeftijd voor het voorwaardelijk ouderdomspensioen:

als de deelnemer geboren is op na 1-1-1955, maar vóór 1-1-1959: 66 jaar

als de deelnemer geboren is op of na 1-1-1959: 67 jaar

Voor werknemers geboren vóór 1 januari 1955 blijft de richtleeftijd 65 jaar.

Waarom verandert de regeling vanaf 1 januari 2013?

Veel pensioenfondsen hebben het al een aantal jaren moeilijk. Dit komt door de lage rentestand, waardoor pensioenfondsen meer geld in kas moeten hebben om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Het komt ook doordat we allemaal langer leven. Hierdoor moeten we de pensioenen langer uitbetalen. De huidige premie die werkgevers en werknemers samen betalen, is niet voldoende om dit te bekostigen.

Pensioenfonds Vervoer wil de werknemers in het vervoer een zo goed mogelijke en betaalbare pensioenregeling blijven bieden. Werkgevers- en werknemers uit het goederen-, besloten bus- en taxivervoer hebben daarom in onderling overleg gewerkt aan een gewijzigde pensioenregeling.

 

Geplaatst in Nieuws, Voorpagina

Plaats een reactie

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Naam *
Email *
Website
Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>